Polityka prywatności strony olgaboldakowa.com

Ta aplikacja zbiera niektóre dane osobowe od swoich użytkowników.
Dane osobowe gromadzone w następujących celach i za pomocą następujących usług:
Dane osobowe: Kontakt z użytkownikiem
Formularz kontaktowy
Dane osobowe: adres e-mail; Imię; Nazwisko; numer telefonu;
Informacje kontaktowe

Właściciel i administrator danych
olgaboldakowa.com | Olga Boldakowa | II Armii W.P. 30 | 68-131 Wymiarki (PL)
Kontaktowy adres e-mail właściciela: boldakow@gmail.com

W kazdej chwili mozna prosic o usuniecie danych osobowych administratora.

Datenschutzrichtlinie der Website olgaboldakowa.com

Diese App sammelt einige persönliche Informationen von ihren Benutzern.
Personenbezogene Daten, die für die folgenden Zwecke und durch die folgenden Dienste erhoben werden:
Persönliche Daten: Kontakt mit dem Benutzer
Kontakt Formular
Personenbezogene Daten: E-Mail-Adresse; Name; Familienname, Nachname; Telefonnummer;
Kontaktinformation

Dateneigentümer und -Administrator
www.olgaboldakowa.com | Olga Boldakowa | 2. Armee der W.P. 30 | 68-131 (PL)
Kontakt-E-Mail-Adresse des Eigentümers: boldakow@gmail.com

Sie können jederzeit die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen.